Acetyl aceton CAS 123-54-6

- Apr 25, 2018-

Acetylaceton je organická sloučenina, zkráceně Hacac, jehož standardním názvem je 2,4-pentandion. Je to bidentátní ligand a má mnoho použití při syntéze heterocyklických sloučenin. Acetylaceton má tautomerismus enolů a ketonů: acetylaceton může být získán acylací acetonu anhydridem kyseliny octové v přítomnosti fluoridu boritého. Může se také vyrobit kondenzací acetonu a ethylacetátu.