Stručný popis butylacetátu

- Apr 29, 2018-

n -Butylacetát , také známý jako butyl ethanoát , je ester, který je bezbarvá hořlavá kapalina při teplotě místnosti. Butylacetát se nachází v mnoha druzích ovoce, kde společně s jinými chemikáliemi dodává charakteristické příchutě a má sladkou vůni banánu nebo jablka. Používá se jako syntetická ovocná příchuť v potravinách, jako jsou bonbóny, zmrzlina, sýry a pečivo. Butylacetát se často používá jako vysokovroucí rozpouštědlo s mírnou polaritou .

Dalšími třemi izomery butylacetátu jsou isobutylacetát , terc -butylacetát a sek -butylacetát .