Ethyl-acetát CAS 141-78-6

- May 01, 2018-

Ethyl-acetát je bezbarvá, transparentní kapalina s nízkou toxicitu a sladkou chuť. Když koncentrace je vysoká, má štiplavý zápach, je nestálá, citlivé na vzduch a mohou absorbovat vodu, způsobuje jej pomalu hydrolyzují a stát se kyselé. Kompatibilní s chloroformem, ethanolu, acetonu a etheru, rozpustný ve vodě (10 % ml/ml). Může rozpustit určité reakce soli kovů (např. lithium chlorid, chlorid kobaltnatý, chlorid zinečnatý, chlorid železitý, atd.). Relativní hustota 0.902. Bod tání-83 ° C. Bod varu je 77 ° C. Index lomu je 1.3719. Bod vzplanutí 7.2 ° C (otevřené mistrovství). Hořlavý. Výpary mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Střední letální dávka (potkan, orálně) byla 11,3 ml/kg.