Zdravotní rizika izobutylacetátu

- Apr 18, 2018-

Izobutylacetát má typické vlastnosti esterů, včetně hydrolýzy, alkoholýzy, amonolýzy; přídavkem s Grignardovými činidly a hydrokarbylithnými, katalytickou hydrogenací a redukcí hydridem lithno-hlinitým; sám nebo s ostatními estery podstupují Claisenovou kondenzaci. Izobutylacetát může být kvalitativně detekován hydroxylaminhydrochloridem (NH2OH · HCl) a chloridem železitým (FeCl3). Jiné testy mohou ovlivnit další estery, halogenidy a anhydridy.