Isopropyl Acetát CAS 108-21-4

- Apr 26, 2018-

Isopropyl-acetát je při vdechování, požití nebo absorpci kůží škodlivý pro tělo. Stimuluje oči, kůži a sliznice. Po vdechnutí může způsobit hrdlo, bronchiální zánět, sputa, chemickou pneumonii, plicní edém a tak dále. Na pracovištích je zakázáno kouřit, jíst a pít. Před jídlem si umyjte ruce. Po dokončení práce se sprchy mění, aby se zachovaly dobré hygienické návyky.