Hlavní aplikace inhibitoru koroze mědi

- Apr 17, 2018-

Inhibitor koroze mědi je především chemická látka používaná k ochraně mědi. Jak to funguje? Xiao Bian zde Fenylethylamin natricum (anglicky: BTA (Na)) jako příklad stručně vysvětlit roli BTA-Na principu a významu!


Pracovní princip BTA-Na: inhibitor koroze mědi BTA-Na možné adsorbované na povrchu kovu tvoří tenký film, který dokáže ochránit mědi před erozi atmosféry a škodlivých látek.


Význam inhibitorů koroze mědi:


Maximalizovat normální fungování měděné zařízení, prodloužit její životnost a snížit náklady na údržbu a výměnu zařízení.


Poznámka použití inhibitoru koroze mědi:


Inhibitory koroze mědi jsou zásadité a by měla být nošeny během používání. Pokud kontakt s kůží, očima okamžitě propláchnout čistou vodou a vyhledejte lékaře.